D.C Interhome คุณภาพเป็นหนึ่งในใจคุณ

                                          
  จะเลือก DESIGN แบบทำสีพ่น , hi-gloss ปิดผิวเมลามีน , ปิดผิวลามิเนตไม้อัดสักย้อมสีธรรมชาติ ไม้ยางพารา
ย้อมสี มีมากกว่า 100 สี ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าโดยชิ้นงานจะมีความสวยงาม  แข็งแรง  ทนทาน ใช้งาน  
ได้หลากหลายประโยชน์