D.C Interhome คุณภาพเป็นหนึ่งในใจคุณ

 

 

1 รบกวนท่านลูกค้า  ระบุวัสดุที่ต้องการ โดยอ่านจากบทความที่บริษัทได้อธิบายที่ หน้าแรก

2  แนบรูปถ่ายห้องที่ต้องการให้ตกแต่ง เขียนและระบุขนาดคร่าวๆ ตามที่ลูกค้าเข้าใจ  ส่งแฟกซ์ 02-17151 หรือ
อีเมล์ D.C@hotmail.co.th  ต้องระบุชนิดวัสดุที่สนใจมาเพื่อประเมินราคาเบื้องต้น

3.  บริษัทเสนอราคาคร่าวๆ ซึ่งราคาจะยังไม่รวม ตะแกรง  ซิงค์  เตา  ตู้อบ  เครื่องดูดครัว  ก๊อกน้ำ  โดยสินค้าข้าง
ต้นลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ทั่วไป   บริษัทจะออกแบบห้องครัวและจัดอุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องการลงในแบบให้  เมื่อ
ลูกค้าพอใจในราคาที่บริษัทเสนอ 

 • บริษัทจะไม่คิด ค่าต่อไฟฟ้า และท่อน้ำ  กรณีที่มีมารอไว้แล้วเท่านั้น
 • หากต้องเครื่องย้ายตำแหน่งไฟฟ้าหรือประปา ต้องให้ช่างเฉพาะทางมารับช่วงเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะมีค่า
  ใช้จ่ายเพิ่ม ลูกค้าสามารถจ้างช่างอื่นได้
 • อุปกรณ์ต่อไฟฟ้า และประปา เช่น สายน้ำดี  สต๊อปวาล์ว ท่อน้ำทิ้ง  ฯลฯ ลูกค้าเป็นผู้ซื้อให้กับทางบริษัท หรือ
  ให้ทางเราจัดหาให้เพื่อความสะดวกแล้ว คิดราคาตามบิลที่จัดซื้อมา

4.  เจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องเข้าวัดพื้นที่

 • เมื่อลูกค้าตกลงในราคาที่เสนอ ทางบริษัทจะจัดการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปวัดหน้างานจริงอีกครั้ง  ลูกค้าจะ
  ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการวัดพื้นที่ 1,000 บาท เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะหักคืนให้เป็นค่าสินค้าเมื่อ
  มีการสั่งผลิตเท่านั้น  
 • ต่างจังหวัดจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงในการเดินทาง และไม่สามารถหักเป็นค่าสินค้าได้
 • เจ้าหน้าที่ของเราจะนำวัสดุที่ท่านได้ระบุไว้แล้ว  เข้าไปให้ดูในวันที่วัดพื้นที่   

5.  เสนอแบบ เสนอราคา ห้องครัว ออกแบบในท่านจนเป็นที่พอใจ  ก่อนโอนเงินสั่งทำแบ่งชำระเป็น  2 งวด

 • งวดแรกมัดจำ 40 เปอร์เซ็นต์ บริษัทจะล๊อคคิวนัดวันติดตั้งงาน เตรียมงานผลิตให้ท่าน บริษัทจะไม่มีการคืน
  เงินมัดจำทุกกรณีด้วยเพราะหน้าบานประตู  และขนาดหิน  จะรันคิวสั่งตัดไว้แล้วซึ่งขนาดจะไม่สามารถนำไป
  ใช้กับท่านอื่นได้
 • งวดที่สอง งวดสุดท้ายจ่ายเมื่อโครงตู้  ประตู  และหินท๊อป  เข้าหน้างานติดตั้งครบแล้ว   ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้ง
  วันเข้าติดตั้งอีกครั้งเมื่อใกล้วันนัด ในวันส่งงานรบกวนลูกค้าเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยในวันส่งงาน  
  อาจจะมีการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยภายหลังขึ้นอยู่กับลักษณะงาน  ซึ่งบริษัทจะดำเนินการส่งมอบงานใน
  ท่าน อย่างสมบูรณ์

ทางร้านขออนุญาตนำงานของท่านลงเว็บไซต์ เพื่อเป็นแนวทางในการตกแต่งให้กับลูกค้าท่านอื่นๆ ต่อไป